Tashiding Gompa
   Tashiding Gompa
Ieder klooster heeft iets eigens. Opvallend hier zijn de kerstverlichting in de 'main hall'. De ongeschonden muurschilderingen van Chenrezig. Groene en rode mani-stenen met zilveren 'Um mani padme hum'-teksten ommuren de stupatuin waarbinnen een 50-tal blauwe en witte stupa's van verschillende grootte staan. Honderden gebedsvlaggen wapperen in de wind.