Trek
   Yuksom naar Tashiding
Onderweg van Yuksom naar Tashiding passeren we verschillende huisjes en mensen die de akkers bewerken. Met deze vrouw heb ik een geweldig gesprek over het sprokkelen van hout, de oogst en vooral haar neusring. Ook al begrijpen we geen van beiden wat de ander precies zegt ...