Trek Pelling naar Yuksom
   Van Pelling naar Yuksom
Na een brug missen we de shortcut en lopen over de jeeproad een stuk op met een paar jochies, die met gewassen op hun rug huiswaarts lopen. Uiteindelijk zetten zij ons weer op het juiste spoor.