Travels and Tales

A'way; Annet en Lode op reis in Pakistan

Hoogteziekte

Hoogteziekte is een samenstelsel van verschijnselen welke optreden indien een persoon zich te snel naar grotere hoogten begeeft. Hoogteziekte treedt in het algemeen boven 3500 meter op, maar in zeldzame gevallen ook wel eens op 2500 meter. Enkele van deze verschijnselen, t.w. hersen- en longoedeem, kunnen de dood tot gevolg hebben. De luchtdruk daalt als functie van de hoogte. Dit betekent dat er per ademhaling minder zuurstof beschikbaar is, en ook minder wordt opgenomen. Daarnaast raakt het lichaam echter ook gemakkelijker kooldioxide kwijt. Ook dat laatste is belangrijk om te weten. Het menselijk lichaam reageert door de aanmaak van meer rode bloed lichaampjes in het bloed. Dit proces heeft enige tijd nodig. Bovendien treden er veranderingen in de vochthuishouding van het lichaam op. Het is dan ook van belang om veel te drinken op hoogte. Het feit dat je gemakkelijker koolzuur uit het bloed kwijtraakt heeft hier mogelijk iets mee te maken, maar daar is weinig exact over bekend.
Hoogteziekte kan tot ca. 5000 meter optreden t.g.v. onvoldoende acclimatisatie. Tot op deze hoogte kan men, mits goed geacclimatiseerd, gedurende onbeperkte tijd verblijven. Daarboven, zeg vanaf ca. 6000 meter, is dit niet meer het geval. Naarmate men hoger boven de 6000 meter komt treedt er een geleidelijk snellere afbraak van de algehele conditie op. Boven deze 6000 meter grens kan, ook bij goed geacclimatiseerde personen, hoogteziekte wederom toeslaan. Zo kan een mens ten hoogste enkele dagen boven 8000 meter verblijven zonder acuut hoogteziek te worden.

De volgende symptomen treden, doorgaans in combinatie, op:
  'milde' symptomen
 • hoofdpijn
 • slapeloosheid
 • slechte eetlust, misselijkheid
 • algeheel malaise gevoel
 • onregelmatige ademhaling in de slaap
 • verlaagde urine afgifte
 • licht oedeem op handen, voeten en gezicht
  ernstige symptomen
 • snel oververmoeid, kortademigheid
 • ophoesten van roze, roestkeurig slijm
 • verlies van coŲrdinatie
 • onverschillig, apathisch gedrag
 • blauwachtige lippen en/of nagels

De ernstige symptomen treden op in geval van hersen- en/of longoedeem, welke beide zonder ingrijpen (snel) dodelijk aflopen.Email ons: lode.broekman@travelsandtales.com
Copyright 2001 - Annet Blanken & Lode Broekman