Pelling, Rabdentse Palace
   Pelling, Rabdentse Palace
Vanaf het Pemyantse klooster kijken we naar het lager gelegen koninklijke paleis, ofwel de ru´nes daarvan. In 1670 stichtte Tenzung Namgyal, de tweede chogual/koning van Sikkim, hier zijn hoofdstad en Rabdentse Palace